• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 18/09/2009
Ban hành Quy chế về hàng hoá của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số ký hiệu 0938/2000/QĐ-BTM Ngày ban hành 30/06/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/07/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Bộ trưởng Vũ Khoan
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 22/2009/TT-BCT Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày hết hiệu lực 18/09/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.