• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014
Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Số ký hiệu 19/2014/TT-BCT Ngày ban hành 18/06/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 643+644, năm 2014 Ngày đăng công báo 04/07/2014
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Điện
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Lê Dương Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các hợp đồng đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp Bên mua điện có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, Bên bán điện có trách nhiệm thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.