• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 06/09/2001
Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ Công nghiệp
Số ký hiệu 38/2000/QĐ-BCN Ngày ban hành 28/06/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/06/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công nghiệp Bộ trưởng Đặng Vũ Chư
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 39/2001/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ Công nghiệp. Ngày hết hiệu lực 06/09/2001
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.