• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 11/05/2001
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Số ký hiệu 28/1999/QĐ-TTg Ngày ban hành 23/02/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/03/1999
Nguồn thu thập Công báo điện tử số 12; Ngày đăng công báo 31/03/1999
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 64/2001/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Ngày hết hiệu lực 11/05/2001
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.