• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015
Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
Số ký hiệu 29/2015/TT-BCT Ngày ban hành 31/08/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/10/2015
Nguồn thu thập Công báo số 981+982, năm 2015 Ngày đăng công báo 14/09/2015
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Năng lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quy định chuyển tiếp: 1. Đối với các Đề án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập Đề án quy hoạch trước ngày Thông tư có hiệu lực và có ý kiến xác nhận của Bộ Công Thương thì Đề án quy hoạch thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt. 2. Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, địa phương có Đề án quy hoạch theo quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm gửi Bộ Công Thương xem xét, xác nhận
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.