• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 06/01/2009
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương
Số ký hiệu 1440/2004/QĐ-NHNN Ngày ban hành 08/11/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/12/2004
Nguồn thu thập Công báo số 10, năm 2004 Ngày đăng công báo 10/12/2004
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Đang cập nhật Lê Đức Thuý
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 3169/QĐ-NHNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Ngày hết hiệu lực 06/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.