• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/06/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 02/07/2003
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp
Số ký hiệu 378/TTg Ngày ban hành 04/06/1997
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/06/1997
Nguồn thu thập Công báo số 14, năm 1997 Ngày đăng công báo 31/07/1997
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Trần Đức Lương
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 55/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Ngày hết hiệu lực 02/07/2003
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.