• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2015
Quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ
Số ký hiệu 30/2015/TT-BCT Ngày ban hành 16/09/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/11/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1019 + 1020/2015 Ngày đăng công báo 30/09/2015
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Năng lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: 1. Đối với các đề án Quy hoạch đã ký kết hợp đồng trước ngày Thông tư này có hiệu lực, việc thanh toán, quyết toán chi phí lập Quy hoạch phải căn cứ theo nội dung của hợp đồng đã ký kết. Trường hợp nội dung hợp đồng có thỏa thuận được điều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi định mức chi phí Quy hoạch, các bên liên quan cần xác định cụ thể khối lượng công việc chưa hoàn thành để điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư này. 2. Trường hợp các đề án lập Quy hoạch đã phê duyệt kết quả đấu thầu nhưng chưa ký kết hợp đồng, cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đề án Quy hoạch quyết định việc áp dụng theo các quy định tại Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.