• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2006
Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 13 điều 19 mục 7 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra và các vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BCN ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Số ký hiệu 1800/QĐ-BCN Ngày ban hành 11/07/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/07/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công nghiệp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công nghiệp Bộ trưởng Hoàng Trung Hải
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.