• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 02/07/2003
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp
Số ký hiệu 74/CP Ngày ban hành 01/11/1995
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/11/1995
Nguồn thu thập Công báo điện tử Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 55/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Ngày hết hiệu lực 02/07/2003
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.