• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 23/02/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản
Số ký hiệu 07/2003/QĐ-BTS Ngày ban hành 05/08/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/02/2008
Nguồn thu thập Công báo sô 140 Ngày đăng công báo 16/09/2003
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thuỷ sản Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định 29/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Ngày hết hiệu lực 23/02/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.