• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 11/03/2006
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu chính, viễn thông và Công Nghệ thông tin khu vực I
Số ký hiệu 44/2003/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 19/03/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/03/2003
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Công nghệ thông tin,điện tử
  • Viễn thông
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Bưu chính, Viễn thông Bộ trưởng Đỗ Trung Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.