• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Số ký hiệu 96/2003/TT-BTC Ngày ban hành 10/10/2003
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/11/2003
Nguồn thu thập Công báo số 168, năm 2003 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 114/2005/TT-BTC hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành Ngày hết hiệu lực 01/01/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.