• Thông tư 02/2002/TT-BGD&ĐT

  hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế trường đại học dân lập liên quan đến tổ chức và nhân sự

  22/01/2002

  06/02/2002

 • Thông tư 01/2002/TT-BGDĐT

  Hướng dẫn xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ tám

  14/01/2002

  29/01/2002

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 42/2001/TT-BGDĐT

  Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạoCờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục

  22/10/2001

  06/11/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 34/2001/TT-BGDĐT

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/1999/TT/BGDĐT ngày 22/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động.

  06/08/2001

  21/08/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.