• Thông tư 06/GD-ĐT

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1252/GD-ĐT ngày 11/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi và bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

  11/04/1997

  26/04/1997

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/GD-ĐT

  Hướng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số

  03/02/1997

  03/02/1997

 • Thông tư 1-GD/ĐT

  Hướng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số

  03/02/1997

  18/02/1997

 • Thông tư 22/GD-ĐT

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về học nghề

  30/09/1996

  30/09/1996

 • Thông tư 05/GD-ĐT

  Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm

  23/03/1996

  23/03/1996

 • Thông tư 10/TT-TS-QLHS

  Hướng dẫn thực hiện Quy định của Hội đồng Bộ trưởng về việc cho xuất cảnh đi học nước ngoài theo con đường tự lựa chọn

  22/10/1988

  06/11/1988

 • Thông tư 8/TT-LB

  Quy định sự phối hợp giữa công tác chính quyền và Công đoàn Giáo dục các cấp trong ngành Giáo dục

  19/05/1987

  19/05/1987

 • Thông tư 166/BT

  Về việc chuyển giao cho Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quản lý các trường thuộc khối kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, công trình và kinh tế

  20/10/1983

  20/10/1983

 • Thông tư 48-BT

  Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 126-CP ngày 19/3/1981 của Hội đồng Chính phủ về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh phổ thông các cấp tốt nghệp ra trường

  27/04/1982

  12/05/1982

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.