• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2017
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01 /2017/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/01/2017 Văn bản được ban hành 01 /2017/QĐ-TTg
05/03/2017 Văn bản có hiệu lực 01 /2017/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.