• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/09/2020 Văn bản được ban hành 27/2020/TT-BGDĐT
20/10/2020 Văn bản có hiệu lực 27/2020/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.