• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 19/09/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 301/2006/QĐ-UBDT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/11/2006 Văn bản được ban hành 301/2006/QĐ-UBDT
26/01/2007 Văn bản có hiệu lực 301/2006/QĐ-UBDT
19/09/2013 Văn bản hết hiệu lực 301/2006/QĐ-UBDT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.