• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/1980
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 107/LB-QĐ-ĐH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/01/1980 Văn bản được ban hành 107/LB-QĐ-ĐH
21/01/1980 Văn bản có hiệu lực 107/LB-QĐ-ĐH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.