• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/02/1980
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 47/TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/02/1980 Văn bản được ban hành 47/TTg
09/02/1980 Văn bản có hiệu lực 47/TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.