• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 22/04/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/09/2008 Văn bản được ban hành 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
21/10/2008 Văn bản có hiệu lực 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
22/04/2013 Văn bản hết hiệu lực 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
22/04/2013 Bị thay thế 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.