• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/1998
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/12/1997 Văn bản được ban hành 1121/1997/QĐ-TTg
01/01/1998 Văn bản có hiệu lực 1121/1997/QĐ-TTg
01/09/1998 Văn bản hết hiệu lực 1121/1997/QĐ-TTg
01/09/1998 Bị thay thế 126/1998/TTLT-BTC-BGDĐT
01/09/2020 Bị bãi bỏ 1 phần 84/2020/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.