• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/11/2015 Văn bản được ban hành 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH
20/12/2015 Văn bản có hiệu lực 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.