• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/1980
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 319/TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/12/1980 Văn bản được ban hành 319/TTg
17/12/1980 Văn bản có hiệu lực 319/TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.