• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/06/2011 Văn bản được ban hành 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT
01/08/2011 Văn bản có hiệu lực 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.