• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 16/05/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/05/2014 Văn bản được ban hành 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
15/07/2014 Văn bản có hiệu lực 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
01/09/2015 Được bổ sung 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Xem tại đây
16/05/2016 Văn bản hết hiệu lực 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
16/05/2016 Bị hết hiệu lực 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.