• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/10/2012 Văn bản được ban hành 35/2012/TT-BGDĐT
26/11/2012 Văn bản có hiệu lực 35/2012/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.