• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/10/2015 Văn bản được ban hành 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
20/11/2015 Văn bản có hiệu lực 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.