• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 32/2015/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/10/2015 Văn bản được ban hành 32/2015/TT-BYT
02/12/2015 Văn bản có hiệu lực 32/2015/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.