This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=11925" title=" Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Cao đẳng"> Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Cao đẳng

[Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (2)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (2)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.