This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16718&Keyword="> [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 29/2006/PL-UBTVQH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 25/2005/PL-UBTVQH11 Cảnh vệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 63/2006/QH11 Kinh doanh bất động sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 64/2006/QH11 Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 65/2006/QH11 Về việc thi hành Luật Luật sư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 67/2006/QH11 Công nghệ thông tin

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 71/2006/QH11 Bảo hiểm xã hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 70/2006/QH11 Chứng khoán

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 82/2006/QH11 Công chứng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 75/2006/QH11 Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 76/2006/QH11 Dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 81/2006/QH11 Cư trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 77/2006/QH11 Thể dục, thể thao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 78/2006/QH11 Quản lý thuế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 79/2006/QH11 Đê điều

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 80/2006/QH11 Chuyển giao công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 84/2007/QH11 Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11 Sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 72/2006/QH11 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 83/2007/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 32/2007/PL-UBTVQH11 Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 33/2007/PL-UBTVQH11 Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 35/2007/PL-UBTVQH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 10/2007/QH12 Về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 545/2007/UBTVQH12 Thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 07/2007/QH12 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 08/2007/QH12 Về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 09/2007/QH12 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 03/2007/QH12 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 04/2007/QH12 Thuế thu nhập cá nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 07/2007/QH12 Đặc xá

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1052/2007/QĐ-CTN Về việc thôi quốc tịch Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 Sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 20/2008/QH12 Đa dạng sinh học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 21/2008/QH12 Công nghệ cao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 16/1999/QH10 Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 19/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 28/2000/PL-UBTVQH10 Thể dục, thể thao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Bộ luật 24/2004/QH11 Tố tụng dân sự

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Bộ luật 40/2005/QH11 Hàng hải Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 13/2003/QH11 Đất đai

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (1)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.