• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiêm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Số ký hiệu 20/2008/TTLT-BXD-BNV Ngày ban hành 16/12/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 20/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 09+10, năm 2008 Ngày đăng công báo 05/01/2009
Ngành
  • Nội vụ
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng Ngày hết hiệu lực 01/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.