• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2011
Quy định danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số ký hiệu 35/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành 14/12/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/01/2011
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12/2015 Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.