• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia
Số ký hiệu 25/2006/QĐ-BTC Ngày ban hành 11/04/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/05/2006
Nguồn thu thập Công báo số 30+31, năm 2006 Ngày đăng công báo 27/04/2006
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước Ngày hết hiệu lực 01/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.