• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2004
Hướng dẫn quảnlý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước.
Số ký hiệu 05/2004/TT-BTC Ngày ban hành 30/01/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/02/2004
Nguồn thu thập Công báo số 5+6, năm 2004 Ngày đăng công báo 05/02/2004
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.