• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2007
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng
Số ký hiệu 4086/2001/TTLT/BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Ngày ban hành 24/12/2001
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 09/01/2001
Nguồn thu thập Công báo số 13/2002; Ngày đăng công báo 05/04/2002
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Quốc phòng
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Nguyễn Huy Hiệu
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Văn Vọng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Nguyễn Lương Trào
Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Văn Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGDĐT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/07/2007 về Giáo dục quốc phòng- an ninh Ngày hết hiệu lực 31/12/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.