• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2018
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT Ngày ban hành 06/06/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/08/2011
Nguồn thu thập Công báo số 389+390, năm 2011 Ngày đăng công báo 30/06/2011
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.