• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2020
Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học
Số ký hiệu 02/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành 13/01/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 135+136, năm 2012 Ngày đăng công báo 29/01/2012
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng  
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.