• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Số ký hiệu 17/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/03/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/05/2013
Nguồn thu thập Công báo số 163+164, năm 2013 Ngày đăng công báo 19/03/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.