• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/11/2013
Hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Số ký hiệu 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Ngày ban hành 19/09/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 03/11/2013
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 16/12/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

15/04/2013
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.