• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 thangs 12 năm 2010 của bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuộc
Số ký hiệu 38/2013/TT-BYT Ngày ban hành 15/11/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.