• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
Số ký hiệu 11/2015/TTLT-BYT-BNV Ngày ban hành 27/05/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 609+610, năm 2015 Ngày đăng công báo 20/06/2015
Ngành
  • Nội vụ
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch y tế công cộng theo quy định tại Quyết định số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp y tế công cộng quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp y tế công cộng được bổ nhiệm.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.