• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
Số ký hiệu 10/2015/TTLT-BYT-BNV Ngày ban hành 27/05/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 609+610, năm 2015 Ngày đăng công báo 20/06/2015
Ngành
  • Nội vụ
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Viên chức
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2015. Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch bác sĩ, y sĩ quy định tại Quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành y tế.// Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch bác sĩ, y sĩ theo quy định tại Quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành y tế; Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được bổ nhiệm.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.