• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 12/02/2015
Sửa đổi, bổ sung điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTG ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện ngoại giao trực thuộc bộ ngoại giao
Số ký hiệu 29/2012/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/07/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2012
Nguồn thu thập Công báo số 457 đến số 458, năm 2012 Ngày đăng công báo 22/07/2012
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 75/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Ngày hết hiệu lực 12/02/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.