• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 16/05/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Số ký hiệu 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Ngày ban hành 16/07/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Nguồn thu thập Công báo số 943+944, năm 2015 Ngày đăng công báo 24/08/2015
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các chế độ hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.