• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2015
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Số ký hiệu 04/2015/TT-BNV Ngày ban hành 31/08/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/10/2015
Nguồn thu thập Công báo số 991 + 992/2015 Ngày đăng công báo 19/09/2015
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.