• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Số ký hiệu 30/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành 11/09/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/10/2012
Nguồn thu thập Công báo 615 + 616, năm 2012 Ngày đăng công báo 30/09/2012
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.