• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2001
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 973/2001/TT-TCĐC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/06/2001 Văn bản được ban hành 973/2001/TT-TCĐC
05/07/2001 Văn bản có hiệu lực 973/2001/TT-TCĐC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.