• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/06/2014 Văn bản được ban hành 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
22/07/2014 Văn bản có hiệu lực 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.