• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2014 Văn bản được ban hành 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
15/01/2015 Văn bản có hiệu lực 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.